Sportmassage/Verzorging

De basisopleiding voor een sportmasseur begint bij de opleiding Sportmassage/Verzorging. De naam sportmassage/verzorging is gekozen omdat er naast het masseren ook veel aandacht wordt besteed aan verzorging (EHBSO, tapen, bandageren). Deze vaardigheden moeten vooral in de sport veelvuldig toegepast worden, vandaar het voorvoegsel “sport”.

DOEL VAN DE OPLEIDING        

De opleiding Sportmassage/Verzorging is gericht op het kunnen voldoen aan de minimumeisen voor het theoretische en praktische deel van het NGS-assessment of het examen van de Nederlandse Examenstichting Sportverzorging en Massage (NESM).
De theorie vakken bestaan uit: Anatomie, Fysiologie en Massage/Verzorging.
Bij het NGS komt hier ook nog Kwaliteitszorg bij.

STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING
De cursus Sportmassage/Verzorging omvat een studiejaar van 31 lesweken. Iedere week is er één avond les met 1,5 lesuren theorie en 1,5 lesuren praktijk. Tussen het theorie- en het praktijkgedeelte zit een pauze van 15 minuten. Het is de bedoeling dat ook thuis een aantal uren wordt besteed aan de bestudering van de theorie en aan het oefenen in de praktijk.
Tijdens de schoolvakanties wordt er geen les gegeven.

Voor de opleiding geldt een minimum van 10 en een maximum van 14 cursisten.

Je kunt kiezen of je getoetst wilt worden door het NGS of de VOS.
Zie hieronder.

DOELGROEP

De opleiding is m.n. bedoeld voor personen die in de sportwereld werkzaam (willen) zijn en belangstelling hebben voor het vak massage en de daarbij behorende verzorging.

TOELATINGSEISEN
Er zijn geen formele toelatingseisen voor deze cursussen. Met name het theoretische deel moet echter niet onderschat worden; bij een groot gedeelte van de theorie, met name bij anatomie en fysiologie, wordt gebruik gemaakt van de Latijnse benamingen. Een en ander kan, vooral voor wie lang uit het leerproces is, flink wat tijd vergen.

NIVEAU

Zowel het CITO, NESM en NGS omschrijven de opleiding als niveau MBO4.

VRIJSTELLINGENBELEID

Vrijstellingen in het volgen van een deel van de opleiding wordt niet verleend, tenzij eerder verkregen competenties hun geldigheid niet hebben verloren ten tijde van het praktijkexamen sportmassage/verzorging. Daarbij moet men denken aan een elders behaald reanimatie/aed certificaat of diploma, wat erkend is door de examinerende instanties NESM of NGS. Korting op het opleiding- of cursusgeld, als gevolg op deze vrijstelling, wordt nimmer verleend.


HET NGS-ASSESSMENT
Het NGS-assessment kan alleen worden afgelegd door de cursisten Sportmassage/Verzorging en bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het theoretisch gedeelte wordt via het CITO afgenomen in een computercentrum bij jou in de buurt en je moet hiervoor slagen alvorens een aantal weken later een assessment afgelegd mag worden. De examens worden landelijk gehouden en zijn erkend door het KCE.

HET  VOS-EXAMEN
Het VOS-examen, is toegankelijk voor de cursisten Sportmassage/Verzorging en bestaat uit een modulair opgezet theorie-examen en aan het eind van de cursus een praktijkexamen. Het examen staat onder auspiciën van de NESM.

STARTDATUM EN LOCATIE
De cursus Sportmassage/Verzorging start in de week waarin het voortgezet onderwijs begint. (Seizoen 2021-2022 op 6 september 2021 a.s.)

CURSUSLOCATIE:
Leeuwarden:
op maandagavond 19.00 uur-22.00 uur
Zalencentrum “Zaal enzo”  (vh "Priyas")
Kalverdijkje 77c
8924 JJ Leeuwarden
Tel: 058-250 3738

Mochten er door calamiteiten ("code oranje" bv. storm, ijzel, sneeuwval) lessen worden afgelast, dan wordt in overleg een nieuwe datum bepaald zodat alsnog het aantal  afgesproken lessen kan worden gegeven.  

 

Vorige pagina: Opleidingen Volgende pagina: Sportgerichte massage