Sportgerichte massage

DOEL VAN DE OPLEIDING          

De opleiding Sportgerichte Massage is gericht op het kunnen voldoen aan de minimumeisen voor het theoretische en praktische deel  van het examen van de Nederlandse Examenstichting Sportverzorging en Massage (NESM).

STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING
De opleiding Sportgerichte Massage bestaat uit de theorievakken anatomie, fysiologie en sportmassage en daarnaast praktijk massage. De cursus loopt gelijk met de cursus Sportmassage/Verzorging maar wordt eerder afgesloten. Het verschil tussen de opleiding Sportmassage/Verzorging en Sportgerichte Massage is dat je bij Sportgerichte massage geen functietesten en tapen/bandageren krijgt. De opleiding Sportgerichte Massage omvat een studiejaar van 24 lesweken. Iedere week is er één avond les met 1,5 lesuren theorie en 1,5 lesuren praktijk. Tussen het theorie- en het praktijkgedeelte zit een pauze van 15 minuten. Het is de bedoeling dat ook thuis een aantal uren wordt besteed aan de bestudering van de theorie en aan het oefenen in de praktijk.
Tijdens de schoolvakanties wordt er geen les gegeven.

Voor de cursus geldt een minimum van 10 en een maximum van 14 cursisten. 

DOELGROEP

De opleiding is bedoeld voor personen die belangstelling hebben voor het vak massage , maar vooralsnog niet de intentie zich te binden aan een sportvereniging. Deze opleiding is een goede basis om zich vervolgens te specialiseren met één of meerdere van de vele specifieke massagevormen die zijn ontwikkeld.

NIVEAU

NESM omschrijft de opleiding als niveau MBO4

TOELATINGSEISEN
Er zijn geen formele toelatingseisen voor deze opleiding. Met name het theoretische deel moet echter niet onderschat worden. In een groot gedeelte van de theorie, met name bij anatomie en fysiologie, wordt gebruik gemaakt van de Latijnse benamingen. Een en ander kan, vooral voor wie lang uit het leerproces is, flink wat tijd vergen.

VRIJSTELLINGENBELEID

Vrijstellingen in het volgen van een deel van de opleiding wordt niet verleend, tenzij eerder verkregen competenties hun geldigheid niet hebben verloren ten tijde van het praktijkexamen sportgerichte massage. Daarbij moet men denken aan een elders behaald  reanimatie/aed certificaat of diploma, wat erkend is door de examinerende instantie NESM. Korting op het opleiding- of cursusgeld, als gevolg op deze vrijstelling, wordt nimmer verleend.


HET EXAMEN
Je kunt hierin alleen bij het VOS examen doen en je krijgt dan het diploma "Sportgerichte Massage".

STARTDATUM EN LOCATIE
De opleiding Sportgerichte Massage start in de week waarin het voortgezet onderwijs begint. (Seizoen 2021-2022 op 6 september 2021 a.s.)

De lessen worden gegeven in:                                        

Leeuwarden:
op maandagavond 19.00 uur-22.00 uur
Zalencentrum “Zaal enzo” (vh "Priyas")
Kalverdijkje 77c
8924 JJ Leeuwarden 
Tel: 058-250 3738

Mochten er door calamiteiten ("code oranje" bv. storm, ijzel, sneeuwval) lessen worden afgelast, dan wordt in overleg een nieuwe datum bepaald zodat alsnog het aantal afgesproken lessen kan worden gegeven.

 

 

Vorige pagina: Sportmassage/Verzorging Volgende pagina: Blessurepreventie