Blessurepreventie

DOEL VAN DE OPLEIDING

De opleiding Blessurepreventie is gericht op het kunnen voldoen aan de minimumeisen voor het theoretische en praktische deel van het examen van de Nederlandse Examenstichting Sportverzorging en Massage (NESM). 

STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING
In deze opleiding worden de verschillende soorten blessures, de mogelijkheden voor blessurepreventie en de functietesten verder uitgediept. De opleiding is alleen toegankelijk voor degenen die in het bezit zijn van het diploma Sportmassage/Verzorging en omvat 16 lesblokken van 3 uur. Bij deze vervolgopleiding kunnen maximaal  16 mensen geplaatst worden.
Er wordt veel praktisch geoefend, bijvoorbeeld door spieren en gewrichten in te tekenen, gewrichtsuitslagen te meten en nieuwe tapes en bandages aan te leggen.

DOELGROEP

De opleiding is bedoeld voor personen die in het bezit zijn van het diploma sportmassage/verzorging van het VOS/NESM en via deze vervolgopleiding willen verdiepen in deze materie.

NIVEAU

NESM  omschrijft de opleiding met niveau MBO4


TOELATINGSEISEN 
Diploma Sportmassage/Verzorging van de VOS/NESM

VRIJSTELLINGENBELEID

Vrijstellingen in het volgen van een deel van de opleiding wordt niet verleend, tenzij eerder verkregen competenties hun geldigheid niet hebben verloren ten tijde van het praktijkexamen blessurepreventie. Daarbij moet men denken aan een elders behaald  reanimatie/aed certificaat of diploma, wat erkend is door de examinerende instantie NESM.  Korting op het opleiding- of cursusgeld, als gevolg op deze vrijstelling, wordt nimmer verleend.

EXAMEN
Het examen wordt afgenomen door het NESM. Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor de exacte examendata en-plaatsen verwijzen wij u door naar desbetreffende internetsites.

STARTDATUM EN LOCATIE
De opleiding Blessurepreventie start in september op het moment dat het minimaal vereiste aantal inschrijvingen is bereikt en wordt op woensdagavond gegeven.

De lessen worden gegeven in:

Leeuwarden
op woensdagavond 19.00 uur -22.00 uur
Zalencentrum "Zaal enzo" (vh "Priyas")
"Kalverdijkje 77 c
8924 JJ Leeuwarden
Tel:058-250 3738

Mochten er door calamiteiten (bijvoorbeeld ijzel, sneeuwval) lessen worden afgelast, dan wordt in overleg een nieuwe datum bepaald zodat alsnog het aantal afgesproken lessen kan worden gegeven.

 

 

Vorige pagina: Sportgerichte massage Volgende pagina: Cursussen